2-2

Casus: Krediet

Wanbetalingen van afnemers

Afnemers kunnen de facturen niet meer betalen of gaan in het ergste geval failliet. Dit lijkt onoverkomelijk volgens een relatie van ons in de foodsector. Door de economische vooruitzichten is de verwachting dat meerdere afnemers het namelijk erg zwaar zullen krijgen.
 

Om zich tegen dit risico van wanbetaling in te dekken, heeft onze relatie ons gevraagd na te gaan wat de kosten van een kredietverzekering voor hem zullen zijn. Na een vergelijkend marktonderzoek bleek de hoogst geoffreerde premie, van de drie opties, nog ruim lager te liggen dan wat onze relatie verwacht had. Onze relatie kiest ervoor om twee van zijn grotere relaties niet mee te nemen in de dekking, omdat men verwacht dat deze bedrijven niet snel in de (financiële) problemen zullen komen. Onze relatie bespaart hiermee premie, omdat er minder omzet verzekerd gaat worden. Naast het hebben van dekking in geval van wanbetaling, kiest onze relatie voor een kredietverzekering zodat hij inzicht heeft in de financiële situatie van zijn klanten en potentiële klanten en dat hij/zij met minder zorgen kan ondernemen.

Impact
Onze relatie verwacht door de economische vooruitzichten, die niet rooskleurig zijn, een negatieve impact op de activiteiten van zijn bedrijf. De eerste verschijnselen van een economische neergang zijn inmiddels al zichtbaar. Er zijn verschillende bedrijven die door de hoog oplopende kosten, van met name energie, besloten hebben om al dan niet gedwongen hun activiteiten te staken.

Voor de CFO van onze relatie is dit een duidelijk signaal dat ook zijn bedrijf de mogelijke gevolgen gaat ondervinden van de economische neergang. De kans is namelijk niet ondenkbaar zijn/haar afnemers de facturen niet meer kunnen betalen en mogelijk zelfs failliet gaan. Om zich tegen het risico van wanbetaling in te dekken, heeft onze relatie ons gevraagd na te gaan wat de kosten van een kredietverzekering voor hem zullen zijn. Na een vergelijkend marktonderzoek bleek de hoogst geoffreerde premie, van de drie opties, nog ruim lager te liggen dan wat onze relatie verwacht had. De klant kiest ervoor om twee van zijn grotere relaties niet mee te nemen in de dekking, omdat men verwacht dat deze bedrijven niet snel in de (financiële) problemen zullen komen. Hiermee bespaart onze relatie premie, aangezien er minder omzet verzekerd gaat worden. De premie wordt namelijk als percentage berekend over de te verzekeren (jaar)omzet.

Mocht één van de afnemers niet meer aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoen, dan vergoedt de verzekeraar het uitstaande saldo, min het eigen behoud van 10%, onder de kredietverzekering. Stel dat er op een bepaalde debiteur een bedrag openstaat van €200.000, dan vergoedt de verzekeraar €180.000. De verzekeraar neemt de incasso richting de debiteur over, dit maakt tevens onderdeel uit van de dekking.

Naast het hebben van dekking in geval van wanbetaling, kiest onze relatie voor een kredietverzekering, zodat hij inzicht heeft in de financiële situatie van zijn klanten en potentiële klanten. Dit helpt hem bij het beslissen om al dan niet in zee te gaan met een klant.

Meer grip krijgen op jouw bedrijfsrisico's?

Door samen te werken aan deze preventieve zaken verbeteren we uw risicoprofiel en dat komt uw verzekerbaarheid ten goede. Het is belangrijk voor verzekeraars om te zien dat u serieus omgaat met uw risicobereidheid en risicoprofiel.

Schermafbeelding 2022-10-20 om 15.56.37

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag verder om de impact van de veranderde verzekeringsmarkt te beperken. Hiervoor hebben wij voor elke markt een aantal ervaren specialisten, die graag met u het gesprek aan gaan. Bel hiervoor direct of stuur ons een vraag via de e-mail.

adviseurs eb

Het team accountbeheer staat voor u klaar

En helpen u graag!